Realcode

Nota legal

A web da rede Real Code é propiedade da Universidade de Santiago de Compostela, con CIF Q1518001A e enderezo en rúa de San Xerome s/n, Santiago de Compostela. O correo electrónico para este proxecto é info@real-code.org.


Real Code recolle os datos persoais dos usuarios e usuarias rexistradas na intranet Real Code, pero non na web pública. Estes datos foron proporcionados polos seus titulares conforme sinala a lei, e non se lle cederán nunca a terceiros. Para a súa modificación, os usuarios e usuarias da intranet teñen acceso directo á base de datos. Para máis información, pódese consultar a lei española de Protección de datos.

Se o que está buscando é información sobre os propietarios dos contidos desta web, existe unha sección específica para falar de licenzas.