Realcode

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade

Rúa Modesto Brocos 7, bloque 3, baixo 15704 Santiago de Compostela Tlf: 981 574 698 Fax: 981 574 670 correo@cogami.es

www.cogami.es

Somos a entidade máis representativa en Galicia das persoas con discapacidade física e orgánica. Agrupamos a 53 entidades de ámbito autonómico, comarcal e local. 

A Misión de COGAMI é a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade, a través da defensa e promoción do cambio social, da potenciación do asociacionismo e da prestación de servizos que satisfagan as súas necesidades e expectativas.

A Visión é a dun movemento asociativo consolidado e amplamente recoñecido pola sociedade en xeral, polos seus valores e liderazgo na procura de novas metodoloxías de traballo coas persoas  con discapacidade e na prestación de servizos de excelencia dirixidos ás mesmas.