Realcode

Arte y Políticas de Identidad

Murcia

O grupo de investigación 'Arte e Políticas de Identidade', ubicado na Facultade de Belas Artes de Murcia, dende o ano 2008 funciona como espazo de encontro e investigación artística con intereses vinculados á arte contemporánea e ás políticas de identidade.

Os membros do grupo pertencen a distintos departamentos da Universidad de Murcia e a súa participación varía en función das propuestas que se desenvolven: traballando entre o colectivo e o individual, entre a investigación universitaria e a actividade artística, entre a produción de proxectos e a difusión de textos, receptivos a aquelas persoas que queiran desenvolver o seu traballo baixo esta estrutura de carácter interdisciplinar.

www.arteypoliticasdeidentidad.org