Realcode

CMC (Consum, Mercats i Cultura)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

CMC forma parte do Centre d’Estudis i de Recerca en Humanitas, da Universidad Autónoma de Barcelona, ainda que os seus investigadores proceden de diversos departamentos (dereito, antropoloxía e socioloxía, economía, management, comunicación e informática) e universidades. 

O principal obxectivo do grupo é investigar cómo a orde social inflúe no consumo e na produción. Este propósito de investigación require dunha visión interdisciplinar e concrétase nos seguintes proxectos de investigación: 

  1. A experiencia de consumo
  2. O  lecer dixital e os usos sociais de internet
  3. A produción da cultura
  4. Métodos de investigación cualitativa.