Realcode

Grupo de Investigación en Comunicación, cultura y poder (Universidad Nacional del Este, Paraguay)

Este grupo de investigación ten como obxectivo investigar, estudar, analizar e
interpretar os diversos e variados procesos que interveñen no desenvolvemento
e o cambio social nas súas diferentes situacións - de fraxilidade ou debilidade
institucional, asimesmo en momentos de maior estabilidade -, na rexión e no país. É dicir, cómo e de que maneira os distintos elementos que
compoñen o amplo campo da comunicación e da cultura están presentes na sociedade paraguaia, nos diferentes momentos nos cales se discuten, planifican, diseñen e implementan visións e plans de desenvolvemento locais e rexionais, sexan estes desde o poder político nacional, rexional ou local, ou desde os espazos comunitarios de poder da sociedade civil.