Realcode

GEAC (Grupo de Estudios Avanzados en Comunicación)

Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

O GEAC  está   formado   por   investigadores  que  teñen  desenvolvido  a súa  actividade  de  investigación  tanto no  ámbito  público  como  privado   co   obxectivo   de   estudar   as   prácticas   profesionais   do   xornalismo,   os   discursos   dos   medios   de   comunicación   audiovisuais   e   escritos   (axendas   e   marcos   informativos,   acontecementos   mediáticos),   a   comunicación   política   ou os   novos   usos   políticos   e   sociais   da   rede   por   parte   dos   movimentos   ciudadáns.

As  principais  liñas  de   investigación  que  definen  o  novo  departamento  son  as  seguintes: 

  • Culturas  profesionais  do xornalismo  e  análise  do  discurso  informativo
  • Teoría  e  métodos  de  investigación  da  comunicación
  • Comunicación  estratéxica  e  relacións  públicas  institucionais 
  • Comunicación  política  e  opinión  pública
  • Comunicación  de  crise
  • Investigación  de  audiencias  e  análise  da  recepción 
  • Guión  audiovisual 
  • Historia  do  entretemento 
  • Comunicación  gráfica  e  deseño  de  ferramientas  interactivas 
  • Análise  da  investigación  sobre  comunicación  en  España